Planul blocului

plan bloc 1

Planul etajului 5

plan etaj 5

Bd-ul Uverturii, nr.147, sector 6, Bucuresti

Telefon 0742400300

office@instantgroup.ro